Δρομολόγια

Το Καραβάκι Κωνσταντής με το παραδοσιακό σκαρί ,καθημερινά εκτελεί τα δρομολόγια για Περαία και Νέους Επιβάτες .
Σημείο εκκίνησης από Θεσσαλονίκη είναι το λιμάνι και η διαδρομή που ακολουθείται είναι η παρακάτω:

Λιμάνι - Λευκός Πύργος : Χρονική διάρκεια: 5 λεπτά

Λευκός - Πύργος - Περαία : Χρονική διάρκεια: 50 λεπτά

Περαία – Νέοι Επιβάτες : Χρονική διάρκεια: 5 λεπτά

Νέοι Επιβάτες- Περαία : Χρονική διάρκεια: 5 λεπτά

Περαία – Λευκός Πύργος : Χρονική διάρκεια: 50 λεπτά

Λευκός Πύργος – Λιμάνι : Χρονική διάρκεια: 5 λεπτά

Τιμή εισιτηρίου ανά άτομο:

Σημείο εκκίνησης: Λιμάνι Θεσσαλονίκης, Λευκός Πύργος

Διάρκεια διαδρομής: 50 λεπτά

  Δρομολόγια
Ώρες Δρομολογίων

Από Θεσσαλονίκη

 
Κωνσταντής:
10:00 - 12:30 - 15:00 - 17:30 - 20:00

Από Νέους Επιβάτες, Περαία

 
Κωνσταντής:
11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15
*Χρόνος διαδρομής 50 λεπτά
*Τα δρομολόγια δεν εκτελούνται σε περίπτωση απαγορευτικού από το λιμεναρχείο.